Int_Parts

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Λογαριασμός Χρήστη

Τυχαία Προϊόντα 

Η Διεθνείς Συναλλαγές Α.Ε.Ε.Β.Α. - τούδε και στο εξής θα αναφέρεται σαν «εταιρεία»- εγγυάται την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τον σεβασμό στον πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική και για το λόγο τούτο, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

1. Η ιστοσελίδα της «εταιρείας» με domain name "intparts.gr" είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η «εταιρεία», τις σημαντικές ανακοινώσεις, και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

 

2. Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του πελάτη θα ισχύουν τα εξής:

i. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998, Π.δ. 79 / 2000, άρθρο 8 του Ν.2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.


ii. Η «εταιρεία» θα διατηρεί και επεξεργάζεται σε αρχείο προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς, πελατών της για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.


iii. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.


iv. Επιπλέον, ο παρόν διαδυκτιακός τόπος περιλαμβάνει links to other sites, δηλαδή «δεσμούς» προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του δικού μας δικτυακού τόπου αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η «εταιρεία» για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.


v. Η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για ανακρίβειες ή λάθη στη διαβίβαση πληροφοριών από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας της, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών ή μη λειτουργία του συστήματος που μπορεί να προκύπτει από οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο των υπαλλήλων της.


vi. Ο διαδικτυακός τόπος της «εταιρείας» είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίτευγμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις αιτήσεις που καταβάλλονται προς την «εταιρεία» μέσω του διαδικτυακού της τόπου και σχετίζονται με πληρωμή οιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που θα επιλέξουν οι πελάτες της μέσω πιστωτικής κάρτας, είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες, όσο και αν η εν λόγω αγορά γινόταν μέσω των καταστημάτων της «ετιαρείας». Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών.

 

 

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

 

1. Όροι Χρήσης


Οι πελάτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της «εταιρείας» με domain name "intparts.gr" ή συναλλάσσονται μέσω αυτής, τότε συμφωνούν και αποδέχονται τα κάτωθι:

i. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της «εταιρείας». Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες - πελάτες, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της «εταιρείας».


ii. Η «εταιρεία» προσπαθεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές.


iii. Η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και εντολών από τον πελάτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων, ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια, ή δόλο της εταιρείας και των υπαλλήλων της.


iv. Η «εταιρεία» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.


v. Η «εταιρεία» έχει γνωστοποιήσει με ακρίβεια τη τιμολόγηση για κάθε ένα από τα προϊόντα της. Σε περίπτωση μη κατανόησης του πελάτη η «εταιρεία» δε φέρνει καμία ευθύνη.


vi. Η «εταιρεία» παρέχει στους πελάτες του διαδικτυακού της τόπου αναρτημένους πίνακες σχετικά με τη τιμολόγηση της αποστολής των εμπορευμάτων και τις εναλλακτικές λύσεις καθώς επίσης κατά τη διαδικασία ολοκλήρωση της παραγγελίας για κάθε αγορά που θα γίνεται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα θα υπολογίζεται ακριβώς το κόστος απόστολής του/των εμπορεύματος/ων. Για το λόγο τούτο, η «εταιρεία» δε θα φέρνει καμία ευθύνη για μη κατανόηση από τον πελάτη.


vii. Η «εταιρεία» διατηρεί τη ακόλουθη Πολιτική Επιστροφών, όπως ακριβώς έχει αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο μας κάτω από την ονομασία «Επιστροφές»:


i. Μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε εμπόρευμα σε διάστημα 30 ημερών από την αγορά του κι εφόσον η αρχική του συσκευασία είναι άθικτη. Διαφορετικά, η επιστροφή δε θα γίνει αποδεκτή.


ii. Πριν προχωρήσετε στην επιστροφή, παρακαλείστε όπως σιγουρευτείτε ότι οι ετικέτες του κατασκευαστή και οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή κάρτα εγγύησης παραμένουν επάνω στο εμπόρευμα. Διαφορετικά, η επιστροφή δε θα γίνει αποδεκτή.


iii. Σε περίπτωση που χρειάζεται να ελέγξετε τις διαστάσεις ή θέλετε να ελέγξετε εάν είναι το σωστό εξάρτημα, παρακαλείστε όπως ανοίξατε τη συσκευασία με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και την ελάχιστη φθορά της, ώστε να μπορέσετε να συγκρίνετε το εμπόρευμα με το παλιό εξάρτημά σας. Σε περίπτωση επιστροφής, το εμπόρευμα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί. Διαφορετικά, η επιστροφή δε θα γίνει αποδεκτή.


iv. Σε περίπτωση επιστροφής υγρού/χημικού εμπορεύματος (π.χ. λιπαντικά) παρακαλείστε όπως μην προχωρήσετε στο άνοιγμα της συσκευασίας. Διαφορετικά, η επιστροφή δε θα γίνει αποδεκτή.


v. Σε περίτωση ηλεκτρονικού εξαρτήματος, παρακαλείστε όπως ελέγξατε τον κωδικό του και συγκρίνατε με τον κωδικό του κατασκευαστή πριν προβείτε στο άνοιγμα της συσκευασίας του και ειδικότερα πριν το χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιημένα εμπορεύματα δε γίνονται αποδεκτά.


vi. Παρακαλείστε όπως σιγουρευτείτε ότι το επιστρεφόμενο εμπόρευμα έχει συσκευαστεί σωστά ώστε να παραληφθεί άθικτο. Διαφορετικά, η επιστροφή σε θα γίνει αποδεκτή.


vii. Σε περίπτωση παραλαβής κατεστραμμένου (σπασμένο, φθαρμένο, άδειο, κλπ) εμπορεύματος κι εφόσον η παράδοσή του έγινε από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) παρακαλείστε όπως παραδώσατε κατευθείαν το εμπόρευμα προς επιστροφή με χρέωση παραλήπτη και θα προβούμε σε αντικατάστασή του. Διαφορετικά, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσατε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2751066580, 2751026535 και 6972008400 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


viii. Σημαντική Παρατήρηση: Σε περίπτωση επιστροφής κι εφόσον το εμπόρευμα είναι σε κατάσταση αποδεκτή – σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους – παρακαλείστε όπως επικοινωνήσατε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2751066580, 2751026535 και 6972008400, ή μεσω fax: 2751069227, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ix. Σημαντική Παρατήρηση: Για εμπορεύματα αξίας άνω των 50,00€ το κόστος αποστολής (ίδιος τρόπος με την αρχική αποστολή) θα χρεωθεί στον παραλήπτη.

x.  Σημαντική Παρατήρηση: Η πίστωση της αξίας του εμπορεύματος θα γίνει μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό του πελάτη.

 

 

2. Δήλωση Περί Ιδιωτικού Απορρήτου

i. Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος : Σε περίπτωση που αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή η σύσταση της «εταιρείας» ή ένα κομμάτι της πουληθεί, τότε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της θα μεταφερθούν στη νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία καθώς αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της. Η νέα ιδιοκτησία θα δεσμεύτει ώστε να μην χρησιμοποιήσει τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση από τους χρήστες.


ii. Προστασία της «εταιρείας», του διαδικτυακού τόπου με domain name "intparts.gr" και άλλων : Θα δημοσιεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα όλων ή κάποιων πελατών μας και θα επιτρέψουμε τη χρήση τους από τρίτους μόνο σε περίπτωση που κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της «εταιρείας» ή άλλων εταιρειών ή ιδιωτών από απάτες ή άλλες παράνομες δραστηριότητες. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες για την αποφυγή εγκλημάτων οικονομικής φύσης, αλλά και για τη μείωση του ρίσκου να αποδειχθεί ο πελάτης αφερέγγυος. Φυσικά αυτό σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί την πώληση, ενοικίαση ή παραχώρηση προσωπικών δεδομένων των πελατών μας για εμπορικούς σκοπούς, με τρόπο που να είναι αντίθετος με τις δεσμεύσεις που αναφέρουμε σε αυτό το έγγραφο.


iii. Κάθε άλλη περίπτωση: Σε κάθε άλλη περίπτωση που πρόκειται να παραχωρηθούν προσωπικά δεδομένα σας θα ενημερώνεστε από την «εταιρεία» και έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την παραχώρηση τους.

 

3. Ενημερώσεις και Αλλαγές

Η εταιρεία μας είναι μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία και η Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και οι Όροι Χρήσης θα αλλάζουν σταδιακά και ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της.


Χρήσιμο θα ήταν να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα συχνά, ώστε να ενημερώνεστε για τις όποιες αλλαγές θα υπάρχουν.